Monthly Archives: April 2015

Zaproszenie na szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych d r hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 | tel. 791214963 Grzegorz.Michalski@gmail.com | Grzegorz.Michalski@onet.pl

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 | tel. 791214963 Grzegorz.Michalski | Grzegorz.Michalski | Program szkolenia: Blok I: Analiza sprawozdań finansowych Dzień 1: Część teoretyczna: SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI O KONDYCJI … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie produkcyjnym | Grzegorz Michalski, tel. 5034 52860

Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie produkcyjnym Szkolenie z zakresu kapitału pracującego NWC w przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja jednostkowa, projektowa), które ma na celu przybliżenie podstawowych i głównych pojęć oraz problemów. [  https://eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/szkolenie-z-zakresu-kapitalu-pracujacego-nwc-w-przedsiebiorstwie-produkcyjnym/ ] Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstaw … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU | 20-21 KWIETNIA 2015 – Warszawa | Michalski Grzegorz tel 503452860

STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. JAK SZACOWAĆ DANE DO FINANSOWEJ CZĘŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI (FEASIBILITY STUDY)? Termin 20 04 2015 – 21 04 2015 – Warszawa Zgłoś się Kategoria: Finanse publiczne, Finanse/Controlling, Szkolenia budżetowe, Szkolenia księgowe Prowadzący dr hab. Grzegorz Michalski – … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Analiza ekonomiczna i ocena zdrowia finansowego przedsiębiorstwa – szkolenie w Niepołomice lub w innej lokaliz acji w Małopolsce

Analiza finansowa i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa [  https://eunicacon.wordpress.com/analiza-finansowa-szkolenie/  ] ocena kontrahenta na podstawie naszej wyobraźni finansowej na temat jego kondycji Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – szkolenie w Myślenicach lub innej lokalizacji w wojewódz twie małopolskim

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [  https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-wartoscia-przedsiebiorstwa-szkolenie/  ] sztuka oceniania finansowych skutków decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa. Proponuję … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Jak pogodzić płynność z rentownością – szkolenie w Żarach lub innej lokalizacji w województwie lubuskim

Jak pogodzić płynność z rentownością? [  https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-szkolenie/jak-pogodzic-plynnosc-z-rentownoscia-szkoleni/  ] Zarządzanie płynnością wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz innych aktywów obrotowych – należności i zapasów. Brak odpowiedniego poziomu płynnych aktywów zwiększa ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstwa – utraty płynności. Utrzymywanie aktywów obrotowych generuje … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Zarządzanie płynnością finansową – szkolenie w Policach lub innej lokalizacji w województwie zachodniopomo rskim

Zarządzanie płynnością finansową [  https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-szkolenie/  ] Tworzące wartość firmy inwestycje w kapitał pracujący netto Zarządzanie płynnością finansową zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa. Proponuję szkolenie, dzięki któremu … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Analiza i ocena opłacalności i ryzyka projektów – szkolenie z Zarządzania Projektami w Piechowicach lub inne j lokalizacji w województwie dolnośląskim

Analiza i ocena opłacalności oraz ryzyka projektów inwestycyjnych – SZKOLENIE [  https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/analiza-projektow-szkolenie/ ] PROGRAM szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia pięciodniowego, trzydniowego, dwudniowego lub jednodniowego. Cel szkolenia Szkolenia przeznaczone jest dla osób chcących samodzielnie oceniać opłacalność prostych projektów … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Budżetowanie kapitałowe – szkolenie w Suchedniowie lub innej lokalizacji w województwie świętokrzyskim

Budżetowanie kapitałowe, jako finansowe narzędzie podejmowania strategicznych decyzji firmy. [  https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/budzetowanie-kapitalowe-jako-finansowe-narzedzie-podejmowania-strategicznych-decyzji-firmy/  ] Szkolenie ma na celu przybliżenie finansowych zasad dotyczących oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji – szkolenie w Augustowie lub innym mieście w woje wództwie podlaskim

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji [ https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/ ] Czyli: Budżetowanie kapitałowe, jako finansowe narzędzie podejmowania strategicznych decyzji firmy. Szkolenie ma na celu przybliżenie finansowych zasad dotyczących oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Leave a comment