PLAFIN-WUE2014.pdf

Prawa do materiału zastrzeżone. Materiał mogą użytkować jedynie posiadacze książki: Michalski, Grzegorz M. (2013). Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-39799-7. LINK: http://www.amazon.co.uk/Value-Based-Working-Management-Grzegorz-Michalski/dp/1137397993 lub: http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=738386 albo uczestnicy szkoleń lub zajęć prowadzonych przez Grzegorza Michalskiego. Pozostałe osoby proszę o nie naruszanie praw autorskich.

LITERATURA:

n Michalski, Grzegorz M. (2013). Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-39799-7.

n Michalski, Grzegorz M. (2013). Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises (Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach in Polish). Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN. ISBN 978-83-01-17289-3.

n Michalski, Grzegorz M. (2004). Value of Liquidity in Current Financial Management (Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami in Polish). Warsaw: CeDeWu. ISBN 83-87885-53-3.

n Michalski, Grzegorz M. (2010). Strategic Liquidity Management (Strategiczne zarządzanie płynnością finansową in Polish). Warsaw: CeDeWu. ISBN 978-83-7556-167-8.

n Michalski, Grzegorz M. (2013). Short-Run Capital Management (Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem in Polish) (with Wiesław Pluta). Warsaw: Verlag C. H. Beck. ISBN 978-83-255-5540-5.

n Michalski, Grzegorz M. (2004). Encyclopaedia of Financial Management (Leksykon zarządzania finansami in Polish). Warsaw: Verlag C. H. Beck. ISBN 83-7387-276-0.

n Michalski, Grzegorz M. (2009). Business Financial Strategies (Strategie finansowe przedsiębiorstw in Polish). Gdansk: ODDK. ISBN 978-83-7426-567-6.

n Michalski, Grzegorz M. (2010). Introduction to Business Financial Management (Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa in Polish). Warsaw: Verlag C. H. Beck. ISBN 978-83-255-1509-6.

n Michalski, Grzegorz M. (2007). Financial Performance of Microfirm (Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm in Polish) (with Katarzyna Prędkiewicz). Warsaw: Verlag C. H. Beck. ISBN 978-83-7483-885-6.

n Michalski, Grzegorz M. (2009). Financial Statement Analysis (Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych in Polish). Gdansk: ODDK. ISBN 978-83-7426-509-6.,

PLAFIN-WUE2014.pdf

Advertisements
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s