punktyza2012

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa

i Zarządzania Wartością

Wrocław 15 maja 2013 r.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ za 2012 rok

dr Grzegorz Michalski, RAZEM: [117p.+ 40p.+ 6p.+ 6p.= 169p.]

LISTA PUNKTACYJNA DO NAGRODY REKTORA za osiągnięcia w roku 2012

Suma punktów:

A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO – BADAWCZE (N): [117p.]

1. Publikacje recenzowane: [29p.]

1.c. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie Ministra [29p.]

Grzegorz Michalski, Poziom zaangażowania kapitału w zapasach w organizacjach non-profit, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, ZESZYTY NAUKOWE NR 690, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51, ISSN: ISSN 1640-6818, Szczecin 2012, s. 203-210 [5p.]

Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, Liquidity management model in non-profit organizations in relation to risk: The case of Polish non-profit organizations, Ekonometria 1,35, 2012, s. 60-75. [4p.[1]]

Grzegorz Michalski, Accounts receivable management in nonprofit organizations, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 68 (124), 2012, s. 83-96; http://www.skwp.pl/files/zg/ZTR/ZTR_68.pdf [8p.]

Grzegorz Michalski, CRISIS CAUSED CHANGES IN INTRINSIC LIQUIDITY VALUE IN NON-PROFIT INSTITUTIONS EQUILIBRIUM. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 7, 2, 2012, s. 139-158. [5p.]

Grzegorz Michalski, ACCOUNTS RECEIVABLE LEVELS AS PART LIQUIDITY MANAGEMENT STRATEGY IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol 17, No 3 (2012), http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.3.2107, s. 903-913. [0p.]

Grzegorz Michalski, Finanse organizacji non profit w niestabilnym otoczeniu: inwestycje w płynne aktywa w opodatkowanych i nieopodatkowanych organizacjach, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 107, 2012, s. 263-272. [7p.]

2. Monografie i rozdziały w monografiach: [14p.]

2.c. Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim [14p.]

Grzegorz Michalski, Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish firms case, Quantitative Methods in Economics, EKONOM, ISBN978-80-225-3426-0, Bratislava 2012, s. 141-160 [7p.]

Michalski, G., Crisis Influence on General Economic Condition and Corporate Liquidity Management. Financial Liquidity Investment Efficiency Model (FLIEM) Use to Diagnose Polish Economics Standing. In: KOTLEBOVÁ, J. (ed). Proceedings of the 7th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "How Does Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis?", Bratislava: Ekonóm, University of Economics in Bratislava, 2012, pp. 200-219, ISBN 978-80-225-3527-4 [7p.]

Grzegorz Michalski, Optimization of liquidity strategy, s. 136-141, GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE PROCEEDINGS, vol 7, nr 1, 2012, The Institute for Business and Finance Research, USA, January 3-6, 2012, ISSN 1931-0285 CD, ISSN 1941-9589 online (http://www.theibfr.com/proceedings.htm). [0p.]

Grzegorz Michalski, Polish firms current assets management and risk sensitivity Anna MAJTÁNOVÁ (red.); Vývojové trendy v poisťovníctve 2012, Trends of development in the insurance 2012, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2012 [0p.]

Grzegorz Michalski, Efficiency of accounts receivable management in Polish institutions European Financial Systems 2012, P. Cervinek, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Brno, 2012, s. 148-153. [0p.]

Grzegorz Michalski, Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate, Managing and Modeling of Financial Risks, D. Dluhosova, Z. Zmeskal, VSB-TUO Ostrava, 2012, s. 418-428 [0p.]

Grzegorz Michalski, Mining industry enterprises risk sensitivity and financial liquidity decisions: the case of KGHM Polska Miedź SA, Trends in economics and management for the 21st century, T. Meluzin, BUT Brno, 2012. [0p.]

Grzegorz Michalski, EMPIRICAL RELATION BETWEEN LIQUIDITY MEASURES AND EFFICIENCY IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS, NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS, V. Soltes, TUKE, Kosice, 2012. [0p.]

Post-Crisis Influence on Cost of Capital and Liquidity Management: Financial Liquidity Investment Efficiency Model (FLIEM) with Polish firms case, 4th international ECEE series conference "Economic Challenges in Enlarged Europe" 17–19.06.2012 in Tallinn, Estonia [0p.]

Grzegorz Michalski, Competitive inventory management and cost of capital rate (Polish firms case), International Scientific Conference, Economics and Management of the Firm in 21st Century, 12-13 września, 2012, Ostrava [0p.]

5. Projekty badawcze [20p.]

5.c. Projekt badawczy własny [20p.]

5.c.1. Kierownik projektu badawczego – własnego [20p.]

Kierownik projektu 365: N N113 021139 badawcze – własny, Tytuł: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit [10p.]

Kierownik projektu 424: UMO-2011/01/B/HS4/04744 OPUS, Tytuł: Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa [10p.]

7. Inne [54p.]

7.c. Referat naukowy wygłoszony na konferencji [54p.]

7.c.1. W języku polskim [2p.]

Poziom zaangażowania kapitału w zapasach w organizacjach non-profit, XII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg 2012, 18-20.04 [2p.]

7.c.2. W języku obcym [52p.]

Optimalization of liquidity strategy GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE, Honolulu, USA, January 3-6, 2012 [4p.]

Financial liquidity management in relation to risk sensitivity: Polish firms case, Quantitative Methods in Economics, Bratislava, 30.05-01.06, 2012 [4p.]

ACCOUNTS RECEIVABLE LEVELS AS PART LIQUIDITY MANAGEMENT STRATEGY IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS, ICEM – 17th International Scientific Conference "Economics and Management-2012 (ICEM-2012)". 28-30.03, 2012 Tallinn, Estonia [4p.]

Efficiency of accounts receivable management in Polish institutions International Conference – European Financial Systems 2012, 21-22 Czerwiec 2012 in Brno, Czech Republic [4p.]

Post-Crisis Influence on Cost of Capital and Liquidity Management: Financial Liquidity Investment Efficiency Model (FLIEM) with Polish firms case, 4th international ECEE series conference "Economic Challenges in Enlarged Europe" 17–19.06.2012 in Tallinn, Estonia [4p.]

Competitive inventory management and cost of capital rate (Polish firms case), International Scientific Conference, Economics and Management of the Firm in 21st Century, 12-13 września, 2012, Ostrava. [4p.]

Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate Managing and Modeling of Financial Risks / International Conference: Rizeni a modelovani financnich rizik 10-11 września 2012, Ostrava. [4p.]

EMPIRICAL RELATION BETWEEN LIQUIDITY MEASURES AND EFFICIENCY IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS National and regional economics, Herlany, 26-27 września 2012. [4p.]

Effective liquid assets management in relation to risk sensitivity, Montréal 74th International Atlantic Economic Conference Montréal, Canada 4-7 Października 2012 [4p.]

Value Maximizing Corporate Cash Management: Polish Firms Case International Conference – EMERGING MARKETS RISK MANAGEMENT CONFERENCE 2012, Hong Kong, 15–17 sierpnia 2012, [4p.]

Nonprofit Solvency Measures: Evidence from Poland, (razem z John T. Zietlow z Indiana State University jako drugim współautorem prezentacji), 41st Annual Conference ARNOVA, 15 listopada 2012 [4p.]

After-crisis relation between general economic conditions and liquidity management 25th Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, 14-17 grudnia 2012 [4p.]

Mining Industry Enterprises Risk Sensitivity and Financial Liquidity Decisions: The Case of KGHM Polska Miedź S.A., Trends in Economics and Management for the 21st Century September 20th – 22nd 2012, Brno [4p.]

B. Osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (D): [40p.]

3. Wykłady w języku angielskim [40p.]:

Analysis, using and understanding financial statements of the firm, Erasmus,[8p.]

Current Assets Management: Value based working capital management, Erasmus,[8p.]

Family Finance Management, Erasmus,[8p.]

Cash and Financial Liquidity Management, Erasmus,[8p.]

Financial Management for Non-Profit Organizations, Erasmus,[8p.]

C. Osiągnięcia organizacyjne (O): [6p.]

4. Praca w komitetach redakcyjnych czasopism [6p.]

Praca w komitetach redakcyjnych lub radach programowych (naukowych) czasopism naukowych, Międzynarodowych:

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Problems and Perspectives in Management, ISSN 1727-7051, (http://www.businessperspectives.org/content/view/30) [3p].

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009, http://www.henrystewart.co.uk/jctm/editors.aspx [3p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, IJIPM: International Journal of Information Processing and Management, http://www.aicit.org/ijipm, ISSN: 2093-4009 (czasopismo w bazie Scopus) [0p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN 1834-2000, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://ro.uow.edu.au/aabfj/editorialboard.html [0p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.inderscience.com/ijebr [0p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Business and Economics Research Journal, http://www.berjournal.com [0p]

D. KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH (K) (Recenzje w języku angielskim): [6p.]

4. Recenzje [6p.]

4.d. Recenzje artykułów [6p.]

Recenzja artykułu THE INVESTMENT INTERMEDIARIES INFLUENCE ON THE CORPORATE SECTOR DEVELOPMENT OF UKRAINE, dla czasopisma Ekonomika (Vilnius University, Lithuania) (marzec 2012), Academic Journal “Ekonomika” [1p]

Recenzja artykułu Weak form Efficiency and Calendar Anomalies: Comparison between Developed and Developing Equity Markets, (20-08-2012), dla czasopisma Business and Economics Research Journal, http://www.berjournal.com [1p]

Recenzja artykułu: HYPERCOMPETITION: THE DRIVING FORCE BEHIND SUCCESSFUL BUSINESS INNOVATIONS? – A CRITICAL REVIEW OF LITERATURE, dla czasopisma: "Problems and Perspectives in Management", (lipiec 2012) [1p]

Recenzja artykułu THE EVALUATION OF FINANCIAL STABILITY AND SOUNDNESS OF LITHUANIAN BANKS, dla czasopisma: "Economic Research", (czasopismo z Social Sciences Citation Index), Juraj Dobrila University of Pula (Croatia), Department of Economics and Tourism, (listopad 2012) [1p]

Recenzja artykułu "An Integrated DEA-AHP Methodology for Measuring Bank Efficiency" dla czasopisma: Journal of Information and Organizational Sciences, (czasopismo indeksowane w baize Scopus), http://jios.foi.hr/index.php/jios (czerwiec 2012) [1p]

Recenzja artykułu "Twenty-two Years of Accounting Disclosure Research: Themes, concepts and relationships" dla czasopisma: International Journal of Information Processing and Management, ISSN: 2093-4009, (czasopismo indeksowane w baize Scopus), http://www.aicit.org/ijipm/home/index.html (maj 2012) [1p]

RAZEM: 169 p.

Wrocław 15 maja 2013 r.

Grzegorz Michalski

punktyza2012.docx

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s