punkty

[pytanie] czy jeśli ktoś dostał maksymalną liczbę punktów za 5 małych zadań oraz za projekt A, czyli w sumie 55 pkt, to ich ilość wystarczy, aby uzyskać zalicznie wykładu? czy w tym wypadku obowiązkowe nadal pozostaje zrobienie projektu B.

[odpowiedz] Każdy z elementów wchodzących w skład zaliczenia jest elastyczny i nieobowiązkowy, można wykonać n zadań cząstkowych za x punktów i przyjść na egzamin aby zdobyć y punktów, w sumie, jeśli n*x+y jest równe pożądanemu przez studenta pułapowi punktów, to nie ma konieczności uczestniczyć w pozostałych formach. Jeśli studenta z Pytania zadowala ocena odpowiadająca 55 punktom (dst), to nie ma konieczności podejmowania kolejnych działań.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s