Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność In westycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówk i w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka SSRN Online Submi ssion

Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność Inwestycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka SSRN Online Submission: Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność Inwestycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka SSRN Online Submission

Michalski, Grzegorz Marek, Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność Inwestycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka (Basic Financial Purpose of a Corporation Cash Management is Creation of its Value) (June 22, 2011). Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność Inwestycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka in Polish, Ekonomia Menedżerska, Vol. 8, No. 4, 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1869968

Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność Inwestycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka (Basic Financial Purpose of a Corporation Cash Management is Creation of its Value)

Grzegorz Michalski

Wroclaw University of Economics

Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność Inwestycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka in Polish, Ekonomia Menedżerska, Vol. 8, No. 4, 2011

Abstract:
Streszczenie polskie: Podstawowym finansowym celem zarządzania płynnością jest kreacja wartości przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł zajmuje się zarządzaniem zasobami operacyjnej gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacją do wartości przedsiębiorstwa. Realizacja strategii tworzenia wartości odbywa się w warunkach ryzyka i niepewności. Firmy trzymają gotówkę z rozmaitych powodów. Ogólnie rzecz ujmując, bufor gotówki utrzymywany przez firmę może wynikać z trzech motywów: przezornościowego, spekulacyjnego oraz transakcyjnego. Pierwszy jest skutkiem niepewności towarzyszącej zarządzaniu. Wynika z obaw zarządu przed negatywnymi skutkami ryzyka, z tego powodu utrzymywany jest bufor gotówki pozwalający asekurować się przeciw temu. Po drugie, bufor gotówki trzymany jest w celach spekulacyjnych, umożliwiających wykorzystać pozytywną część ryzyka. Ostatecznie bufor gotówki jest skutkiem konieczności obsługi bieżącej działalności firmy. W tym artykule, analizujemy relację między tymi typami motywów kształtujących bufor gotówki. Przedstawiono też propozycje wyznaczania poziomów przezornościowego buforu gotówki i spekulacyjnego buforu gotówki. Stosowanie tych propozycji powinno pomóc zarządzającym dokonywać lepszych decyzji tworzących wartość firmy.

Streszczenie angielskie: The basic financial purpose of a corporation is creation of its value. Liquidity management should also contribute to the realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The corporate value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. Firms hold cash for a variety of different reasons. Generally, cash balances held in a firm can be called considered, precautionary, speculative, transactional and intentional. The first are the result of management anxieties. Managers fear the negative part of the risk and hold cash to hedge against it. Secondly, cash balances are held to use chances that are created by the positive part of the risk equation. Next, cash balances are the result of the operating needs of the firm. In this article, we analyze the relation between these types of cash balances and risk. This article presents the discussion about the relations between a firms net working investment policy and as a result operating cash balances and the firms value. This article also contains propositions for marking levels of precautionary cash balances and speculative cash balances. Application of these propositions should help managers to make better decisions to maximize the value of a firm.

Note: Downloadable document is in Polish.

Number of Pages in PDF File: 21

Keywords: corporate value, investments, current assets, working capital, value based management, cash management

JEL Classifications: M30

Accepted Paper Series

Date posted: June 22, 2011

Suggested Citation

Michalski, Grzegorz Marek, Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność Inwestycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka (Basic Financial Purpose of a Corporation Cash Management is Creation of its Value) (June 22, 2011). Ukierunkowana Na Wzrost Wartości Przedsiębiorstwa Efektywność Inwestycji W Operacyjne Zasoby Gotówki: Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka in Polish, Ekonomia Menedżerska, Vol. 8, No. 4, 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1869968

Export to: Export Citation What’s this?

Contact Information

Grzegorz Marek Michalski (Contact Author)

Wroclaw University of Economics ( email )

Komandorska Street 118/120, p. Z-1, KFPiZW
Department of Corporate Finance & Value Management
Wroclaw , Lower Silesia 53-345
Poland
0048503452860 (Phone)
0048717181717 (Fax)

HOME PAGE: http://michalskig.ae.wroc.pl/

UKIERUNKOWANA NA WZROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W OPERACYJNE ZASOBY GOTÓWKI: POWODY UTRZYMYWANIA GOTÓWKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ICH RELACJA DO RYZYKA (BASIC FINANCIAL PURPOSE OF A CORPORATION CASH MANAGEMENT IS CREATION OF ITS VALUE). The following URL links to the abstract page for this submission in the SSRN eLibrary. If the full-text paper is included with your submission, you can also download a copy of your paper from this web page.

http://ssrn.com/abstract=1869968

Your submission is available in the SSRN eLibrary. All classifications into SSRN Subject Matter Journals are subject to editor review.

The following URL(s) links to your SSRN Author Home Page(s). This dynamic web page provides easy access to all of your publicly available papers in the SSRN eLibrary. In addition, the page includes contact information and counts for the downloadable papers.

Grzegorz Michalski http://ssrn.com/author=746922

Thank you,

SSRN Management

SSRN-id1869968.pdf

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s